Взаємне положення двох прямих

Паралельність прямих

Дві прямі паралельні, якщо:

1) їх закладання паралельні;

2) інтервали закладання рівні; Рис. 10.7

3) напрями зростання числових позначок однакові.

Приклад. Через т. С15 побудувати СD паралельно до АВ (рис. 10.7).

План розв’язання:

1) виконуємо градуювання АВ та визначаємо інтервал закладання АВ;

2) через точку С15 будуємо закладання СD, паралельно до закладання АВ;

3) на закладанні СD величиною інтервалу закладання АВ виконують градуювання.

Пересічні прямі:

1) у пересічних прямих закладання також пересічні;

2) ЧП точки перетину прямих (т. К) повинна відповідати ЧП інтервалів закладання обох прямих.

Приклад. Побудувати СD, пересічну до АВ (рис. 10.8).

Рис. 10.8 План розв’язання:

1) виконують градуювання АВ;

2) через будь-яку точку інтервалу закладання АВ будують закладання СD, пересічну до АВ і позначають т. К;

3) використовуючи ЧП т. К виконують довільне градуювання СD.

Мимобіжні прямі

Дві прямі є мимобіжними, якщо не виконується хоча б одна з умов паралельності чи пересічності.

Приклад. Побудувати пряму СD, мимобіжну до АВ

Рис. 10.9 (рис. 10.9). СD мимобіжна АВ.


9151136051757959.html
9151195622058468.html
    PR.RU™