МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛЗ:ФІЗИКО-ХІМІЧНІ,ХІМІЧНІ

Фізико-хімічні методи поділяються на оптичні, електрохімічні, хроматографічні. До них відноситься визначення показника заломлення, оптичного обертання, абсорбційна спектрофотометрія в ультрафіолетовій та видимій частині спектру, ІЧ- спектрофотометрія, газова хроматографія, рідинна хроматографія.

Визначення водневого показника (рН), тобто від'ємного логарифму з концентрації іонів оксонію, проводиться методом колориметрії (індикаторами) або потенціометрії. Це визначення має особливе значення при дослідженні розчинів лікарських засобів. РН-метрія дає важливу інформацію про ступінь чистоти (кислі, лужні продукти) (обов’язкова для розчинів для інфузій).

Поляриметричне визначення полягає в вимірю ванні величини кута обертання площини поляризації лікарських засобів. Вимірювання проводять поляриметрами та сахариметрами, обчислюючи

питоме обертання [а]20D, тобто обертання площини поляризації, викликане шаром речовини товщиною в 1 дм при перерахунку на умовний вміст 1 г речовини в 1 мл об'єму. Цей метод широко застосовується при аналізі цукрів, природної камфори і алкалоїдів.

Хімічні методи аналізу

Ці методи йдуть на встановлення дійсності лікарських речовин, випробувань їх у чистоту і кількісного визначення.

Для цілей ідентифікації використовують реакції, супроводжуваних зовнішнім ефектом, наприклад зміною забарвлення розчину, виділенням газоподібних продуктів, випаданням чи розчиненням опадів. Встановлення дійсності неорганічних лікарських речовин залежить від виявленні з допомогою хімічних реакцій катионів і аніонів, входять до складу молекул. Хімічні реакції, застосовувані для ідентифікації органічних лікарських речовин, засновані на використанні функціонального аналізу.

Чистота лікарських речовин встановлюється допомогою чутливих і специфічних реакцій, придатних визначення розумних меж змісту домішок.

Хімічні методи виявилися надійними і ефективними, вони дають можливість виконати аналіз швидко і із високим достовірністю. Що стосується сумніви щодо результатах аналізу останнім словом залишається поза хімічними методами.

Кількісні методи хімічного аналізу поділяють награвиметрический,титриметрический,газометрический аналіз стану і кількісний елементний аналіз.


9151962080624021.html
9152040719714869.html
    PR.RU™