Питання для закріплення матеріалу лекції

Задача 1. Скласти таблицю істинності для RS тригера з інверсними входами , та записати режими його роботи при визначених значеннях на входах та .

Задача 2. Використовуючи схему синхронного RS тригера (задача 2) побудуйте схему синхронного D – тригера.

Задача 3. Побудувати часову діаграму роботи двоступеневого асинхронного Т – тригера, рис. 7, за допомогою таблиці істинності його роботи.

Задача 4. Вказати тип тригера, який характеризує твердження та намалювати його УГП якщо:

а) має входи встановлення та скидання, немає синхровходу;

б) перемикається при надходженні кожного тактового імпульсу, якщо на його обох інформаційних входах буде високий рівень напруги;

в) використовується для передачі інформації;

г) має тільки один інформаційний вхід;

д) має два виходи, інверсних друг другу;

ж) змінює свій стан тільки в момент надходження на вхід «С» активного фронту сигналу.

Задача 5. Якщо D – тригер підключити так, як вказано на схемі, то він може функціонувати у режимі перемикання. Визначити форму сигналу на виході Q, якщо в початковий момент часу Q=0 (рис.8).

Рис. 7. До задачі 3 Рис.8. До задачі 5

Задача 6. Побудувати часову діаграму роботи для RS- тригеру, якщо відомо, що в початковий момент часу він знаходиться в стані логічної 1.Задача 7. Побудувати часову діаграму роботи для JK- тригеру, якщо відомо, що в початковий момент часу він знаходиться в стані логічного 0.

Задача 8***. Визначити форму сигналу на виході Q, якщо з початковий стан тригеру Q=0.


9153721462220343.html
9153762057454525.html
    PR.RU™