Міжнародні відносини у 1918 – середині 1980-х рр

ТЕМА №1. Вступ. Теоретична основа вивчення і дослідження міжнародних відносин новітнього часу.

Розділ 1. Вступ. Теоретична основа вивчення і дослідження міжнародних відносин новітнього часу.

Предмет і завдання нормативного курсу. Періодизація новітніх міжнародних відносин. Джерельна база, основні навчальні посібники і періодичні видання.

Основні парадигми, методології і теорії міжнародних відносин.

Ліберальна парадигма міжнародних відносин. її основні представники. Передумови виникнення ліберальної парадигми та її витоки. Основні положення ліберальної парадигми та її різновиди.

Реалістська парадигма міжнародних відносин. Причини її виникнення і відносно довготривалого існування. Ідейні попередники цієї парадигми. Основні представники реалістської парадигми та їх вплив на теорію міжнародних відносин. Основні положення і ключові терміни реалістської парадигми.

Бігевіористська і постбігевіористська методології міжнародних відносин. Передумови утвердження бігевіористської методології міжнародних відносин. Особливості бігевіористської методології, її спорідненість з позитивізмом: Проблема формалізації даних наукових досліджень. Обставини виникнення постбігев іористської методології.

Неореалістська парадигма міжнародних відносин. Причини її виникнення. Особливості неореалізму у порівнянні з реалізмом.

Неоліберальна парадигма міжнародних відносин. Передумови її появи. Відмінності між неолібералізмом та лібералізмом у міжнародних відносинах.

Поні підходи до міжнародних відносин у контексті носі модерного виклику. Основні риси постмодерністського тлумачення міжнародних відносин. "Множинні реальності". Теорія хаосу. Соціальний конструктивізм.

Кудьтурно-цивілізаційна парадигма міжнародних відносин. Передумови появи цієї парадигми. Роль ліберального британського історика-мислителя А.Дж.Тойнбі в масштабному історичному обгрунтуванні культурно-цивілізаційної парадигми міжнародних відносин. "Зіткнення цивілізацій" консервативного американською політолога С.Гантінгтона як спроба сучасного неореаістського бачення взаємин між цивілізаціям]). Контраст між оптимістичним поглядом А.Топнбі і песимістичним поглядом С.Гантінгтона на міжнародні взаємини. Україна в концепціях міжцивілізаційних взаємин.

Рівні аналізу міжнародних відносин і визначальні чинники зовнішньополітичної поведінки держав. Роль лідерів у прийнятті зовнішньополітичних рішень. Теорія раціонального вибору рішень у сфері міжнародних відносин.

Поняття "системотрансформуючих воєн". Причини першої світової війни: підходи структуралістів й теорії раціонального вибору. Найважливіші наслідки першої світової війни (інституційні, психологічні тощо).

Безпосередні і глибинні причини другої світової війни. Довготривалі наслідки другої світової війни.

Поняття "холодної війни", її періодизація. Причини "холодної війни" (конфлікт інтересів, ідеологічні й психологічні несумісності тощо). Завершення "холодної війни" та його наслідки.

Поняття "глобальної війни проти міжнародного тероризму" початку XXI ст. та проблема розширеного його тлумачення. Причини виникнення розгалуженої мережі міжнародного тероризму в ісламському світі. Поточні наслідки війни проти міжнародного тероризму.

ТЕМА №2. Міжнародні відносини 1918-1945 рр.

Становлення Версальсько-Вашингтонської системи. Паризька мирна конференція 1919 р. Мирні угоди, підготовлені Паризькою конференцією. Вашингтонська конференція з обмеження морських озброєнь 1921-22 рр. Угоди, підписані в рамках Вашингтонської конференції. Причини недовговічності Версальсько-Вашингтонської системи.

Початок існування Ліги Націй і спроби зміцнення міжнародної безпеки у 1924-29 рр. Ідея заснування Ліги Націй та її впровадження. Англо-французьке суперництво. Керівні органи Ліги Націй та їх призначення. "План Е.Бенеша". План Ч.Дауеса та його політична надбудова. Ухвали конференції в Локарно 1925 р. Пакт А.Бріана -Ф.Келлога.

Експансія Японії 1931-39 рр. проти Китаю та реагування Ліги Націй. Вихід Японії з Ліги Націй. Нота Г.Гувера. Політика "умиротворення" агресивності Японії.

Наростання войовничого реваншизму в Німеччині з 1933 р. Вихід Німеччини з ЛН. Припинення участі Німеччини у міжнародній конференції з роззброєння. Плебісцит у Саарі. Англо-німецька морська угода. Відновлення військової повинності. Ремілітаризація Рейнської області. Антикомінтернівський пакт. Основні напрямки експансії Німеччині у 1936-38 рр.

Посилення агресивності у зовнішній політиці Італії з середини 1930-х рр. Війна Італії проти Абіссінії та реагування провідних держав ЛН. Участь Італії у війні проти республіканської Іспанії. Політика Італії щодо Албанії в II пол. 1930-х рр.

Провал спроб створення системи колективної безпеки у Європі 1930-х рр. Ініціатори створення системи колективної системи. Причини зближення Франції та СССР в І пол. 1930-х рр. М.Литвинов і Л.Барту. Найважливіші франко-радянські політичні угоди. П.Лаваль.

Сутність політики "умиротворення" в Європі II пол. 1930-х рр. Роль Британії у здійсненні цієї політики. Н.Чемберлен як символ недалекоглядності британської політичної еліти того часу. Залежність французької зовнішньої політики від британської. Роль Франції у здійсненні політики умиротворення. Суспільно-політична ціна політики "умиротворення".

Агресивні дії Німеччини, СРСР, Італії та їх вплив на 'міжнародні відносини 1939-41 рр. Німецько-польська війна як початок другої світової війни. Позиція Італії на початку другої світової війни, Нацистсько-радянська співпраця у війні проти Польщі. Четвертий поділ Польщі. "Дивна" ("сидяча") війна Німеччини проти Франції та Британії. Напад СРСР на Фінляндію та його наслідки.

Завоювання Німеччиною Франції. Напад Італії на Францію. Комп'єнське перемир'я 1940 р. Повітряна війна Німеччини проти Британії 1940-41 рр. Американська підтримка Британії. Захоплення Радянським Союзом Східної Румунії (Північної Буковини й Бессарабії) та країн Східної Балтії Спроби залучення Радянського Союзу до тіснішої співпраці з Німеччиною. Посилення конфлікту інтересів між СРСР та Німеччиною наприкінці 1940 р. Підготовка Німеччиною плану "Барбаросса". Проблема нейтралітету Японії і Туреччини в назріваючій радянсько-німецькій війні.

Становлення антигітлерівської коаліції у 1941-42 рр. та її протидія державам Осі. Початок радянсько-німецької війни та заяви урядів Британії й США. Введення радянських і британських військ в Іран. Атлантична хартія США і Британії та приєднання до неї інших держав. Московська конференція представників СРСР, Британії і США. Ухвала США надати СРСР безпроцентну позику. Поширення закону про ленд-ліз на Радянський Союз. Напад Японії на І Іерл-Гарбор. Початок япопо американської війни на Тихому океані. Декларація Об'єднаних Націй. Британо-радянський договір травня 1942 року. Американо-радянська угода червня 1942 року. Дії британських військ у Північній Африці на другому етапі війни. Суперечності в антигітлерівській коаліції і проблема другого фронту. Наступ британських військ під Ель-Аламейном. Британо-американські десанти в Марокко й Алжирі. Оточення й розгром німецьких військ під Сталінградом.

Діяльність антигітлерівської коаліції у 1943-44 рр. Конференція антигітлерівської коаліції у Касабланці в січні 1943 року. Конференція у Вашингтоні в травні 1943 року. Капітуляція італо-німецького угрупування в Тунісі. Десантування британо-американських військ на Сицилії і внутріполітичні зміни в Італії. Початок розвалу гітлерівського блоку. Капітуляція Італії. Дії англо-американських військ в Італії та реакція Німеччини. Московська нарада міністрів іноземних справ. Тегеранська конференція та її ухвали.

Десантування британо-американських військ у Нормандії. Причини відкриття другого фронту. Розпад гітлерівського блоку держав. Визволення Франції. Франко-радянський договір 1944 року. Ялтинська і Потсдамська конференції: їх основні ухвали. Дії -союзників проти Німеччини у 1945 році. Становище в Німеччині напередодні капітуляції. Безумовна капітуляція Німеччини кінець другої світової війни в Європі. Атомне бомбардування японських міст. Оголошення Радянським Союзом війни Японії. Безумовна капітуляція Японії. Закінчення другої світової війни та її підсумки.

Конференція у Сан-Франциско і утворення ООН. Статут ООН. Основні органи ООН.

ТЕМА №3. Міжнародні відносини глобального масштабу II пол.1940-х –

середини 1980-х рр.

Мирне врегулювання після 11 світової війни (II пол. 1940-х -середина 50-х рр.). Діяльність РМЗС в II пол. 1940-х рр. Паризька мирна конференція 1946 р. Мирні угоди з союзниками Німеччини в Європі. Міжнародні військові трибунали у Мюнхені й Токіо. Конференція у Сан-Франциско 1951 р. Мирні угоди з Японією. Складність проблеми укладення мирної угоди з Німеччиною. Паризькі угоди.

Основні напрями діяльності ООН в II пол. 1940-х - на поч.бО-х рр. Розширення членства в ООН. Врегулювання міжнародних конфліктів і пошук компромісу між розділами VI і VII Статуту ООН. Проблеми міжнародної безпеки і ООН.

Деколонізація і виникнення нових держав в II пол. 1940-х - на поч.бО-х рр. Основні етапи деколонізації. Бандунзька конференція 1955 р. і заснування Руху неприєднання. Рік Африки. Зусилля ООН для сприяння деколонізації.

Початок "холодної війни" і виникнення військово-політичних блоків у Європі і Америці. Впровадження поняття "холодної війни". Промови Й.Сталіна і В.Черчілля як початок "холодної війни". Створення Західного союзу. Передумови і обставини заснування НАТО. Європейська оборонна спільнота і Західноєвропейський союз. Паризькі угоди. Заснування ОВД.

Зміни у взаєминах провідних держав Європи і Америки в II пол.1950-х - на поч.бО-х рр. Ядерна безпека і розкол Німеччини як проблеми у відносинах провідних держав світу. Женевський самміт лідерів провідних держав світу і "дух Женеви". Поліпшення радянсько-американських відносин в II пол. 1950-х рр. Погіршення американо-радянських стосунків на поч. 1960-х рр. Спорудження берлінського муру. Кубинська (карибська) криза.

Міжнародний процес обмеження озброєнь 1960-х -1 пол. 1980-х рр. Угода щодо Антарктики. Випробування ядерної зброї у Франції та Китаї, Московська угода про обмеження випробувань ядерної зброї. Угода про принципи діяльності в космосі. Угода Тлателолко. Угода про нерозповсюдження ядерної зброї.

Угода щодо зброї масового знищення на дні морів і океанів. Конвенція щодо бактеріологічної й токсичної зброї. Радянсько-американські угоди 1972-74 рр. ОСО-1 (8АЬТ-1). ПРО. Угода щодо засобів впливу на природне середовище. ОСО-2 (8АЬТ-2).

Конвенція про транспортування ядерних матеріалів. Конвенція щодо зброї, яка становить особливу загрозу для цивільних. Перебіг перемовин у Женеві щодо обмеження стратегічних озброєнь у першій пол.1980-х рр. Угода Роратонга.

Вплив ООН на економічний і соціальний розвиток країн світу середини 1960-х - 90-х рр. Передумови зростання ролі проблем економічного і соціального розвитку в діяльності ООН. Основні органи ООН у сфері економічного і соціального розвитку. ЮНКТАД. ЮНІДО. ЮНЕП. НМЕП. Хартія економічних прав і обов'язків держав. Основні досягнення ООН у сфері економічного і соціального розвитку 1960-90-хрр.

ООН і права людини в середині 1960-х - середині 80-х рр. Основні органи ООН у сфері захисту прав людини. Конвенції щодо прав людини. Декларації і конвенції ООН щодо захисту прав дітей і жінок. ЮНІСЕФ. ООН і расова дискримінація.

ООН та міжнародні конфлікти середини 1960-х - середини 80-х рр. Перші і другі Надзвичайні сили ООН в зоні ізраїльсько-єгипетського конфлікту. ООН і проблема близькосхідного врегулювання. ООН і конфлікт на Кіпрі 1960-70-х рр. Декларація принципів міжнародного права.

ООН і деколонізація середини 1960-х середини 80-х рр. ООН і ОАЄ. Зусилля ООН проти режиму апартеїду. Дії ООН, спрямовані на отримання незалежності останніми колоніями Південної Африки.

Модуль ІІ


9154237743338227.html
9154313352829064.html
    PR.RU™