Системи обліку запасів, їх характеристика


Згідно з періодичною системою обліку ТМЗ собівартість ре­алізованої продукції визначається як залишкова величина за формулою:


де: ПС - початкове сальдо на рахунках запасів;

П - придбання протягом облікового періоду;

КС - кінцеве сальдо за даними інвентаризації;

СРП - собівартість реалізованої продукції.

При визначенні кінцевого сальдо за постійною (безперервною) системою проведення інвентаризації не обов'язкове, бо вона забезпечує даними про стан ТМЗ на кожен день облікового періоду по кож­ному елементу ТМЗ. Тобто визначається за наступною формулою:9158947163242561.html
9159063802258160.html
    PR.RU™